Bestektekening

Een bestektekening is een tekening op schaal 1:100 waarop alle plattegronden, gevels en doorsneden van het gebouw staan.

Tevens is hier het rioleringsplan en de opzet van de constructie aangegeven.

Samen met een uitgewerkt bestek vormt dit een contractstuk waarop een aannemer zijn werkzaamheden dient uit te voeren.