tekenwerk

Voor het aanvragen van een bouwvergunning moeten er een aantal tekeningen bij de gemeente worden ingediend namelijk:

  • bouwkundige tekening bestaande toestand
  • bouwkundige tekening nieuwe toestand
  • detailtekeningen gezichtsbepalende onderdelen

Vaak moeten er, als het om een monument gaat, ook tekeningen van trappen, kozijnen, kapconstructies en dergelijke ingediend worden.

Nadat de aanvraag bouwvergunning is gedaan en de bouwvergunning is verleend kan de aannemer starten met de werkzaamheden. De vergunningstekeningen kunnen dan worden uitgewerkt tot bestektekeningen. Voor de uitvoering worden de bouwkundige tekeningen verder uitgewerkt tot werktekeningen, kozijntekeningen, detailtekeningen, installatietekeningen enz.

Om een goede indruk te krijgen van de totale bouw of verbouwing kan er een 3D-tekening gemaakt worden of een presentatiefoto van het uiteindelijk te realiseren project.