Bouwbesluit

Een gebouw moet een comfortabel en gezond klimaat hebben.

Dit is te bereiken door het goed te verwarmen, te ventileren en te isoleren. Een nieuw gebouw moet voldoen aan een Energie prestatie-eis. Hiervoor zullen een aantal onderdelen uitgerekend moeten worden nl.:

  • ventilatie
  • daglicht
  • warmteweerstand

Om aan het Bouwbesluit te voldoen moeten er ook berekeningen gemaakt worden t.a.v. de oppervlakte.